opop

skúsenosti
a výsledky

Sme mladou dynamickou spoločnosťou, ktorá pri svojej práci kladie dôraz na profesionálne spracovanie, individuálny prístup a výsledok. Poskytujeme komplexné služby v oblasti verejného obstarávania a s tým súvisiace právne poradenstvo v súlade s platnou legislatívou. Verejným obstarávateľom, obstarávateľom, mestám a obciam zabezpečujeme služby, ktoré im vyplývajú zo zákonných povinností - trasparentne obstarávať tovary, služby a stavebné práce.

Svojim prístupm, skúsenosťami a výsledkami sme sa stali pozitívne hodnotenou spoločnosťou.