SLUŽBYopop

Verejné obstarávanie
VO - Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstrarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
POSKYTUJEME SLUŽBY VO:
    - mestám a obciam
    - verejným obstarávateľom
    - obstarávteľom
    - firmám

VO a služby - spracujeme:
▪ súťažné podklady, ▪ návrhy zmlúv,
▪ oznámenia do vestníkov VO a EÚ,
▪ celkovú dokumentáciu VO, ▪ zápisnice
▪ smernice o VO, audity a analýzy, iné..
▪ elektronické aukcie, ▪ kompletné zriadenie a nastavenie EA
▪ zastupovanie v námietkových konaniach pred úradom VO

Poradenstvo firmám
Poskytujeme poradenstvo firmám - uchádzačom vo verejnom obsatrávaní
Nevyznáte sa v súťažných podkladoch? Neviete ako spracovať ponuku?
NEVIETE AKO VYHRAŤ?
Poradíme a spracujeme Vám "VÝHERNÚ" ponuku!

EÚ FONDY - FINANČNÉ PORADENSTVO - SLUŽBY:
▪ poradenstvo v oblasti čerpania finančných prostriedkov, ▪ nenávratných finančných pôžičiek, ▪ EÚ fondov, ▪ EÚ dotácií a pôžičiek
▪ vypracovanie a podanie žiadostí o NFP
▪ projektový manažment