e - aukcia

  • opop

Elektronická aukcia patrí medzi racionalizačné nástroje obstarávania. Ide o nový a významný doplňujúci nástroj na zvýšenie efektívnosti súťažných metód obstarávania, ktorý sa dosahuje tým, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ po ukončení a vyhodnotení súťaže ponúka elektronickou formou on-line všetkým vyhodnoteným uchádzačom možnosť už so znalosťou umiestnenia ich ponuky znížiť ich ponukové ceny a/alebo zlepšiť hodnoty, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, a to pri nezmenených všetkých ostatných podmienkach súťaže. Uchádzači teda môžu (už so znalosťou umiestnenia ich ponuky podľa základného vyhodnotenia súťaže) upravovať v rámci elektronickej komunikácie svoje ponukové ceny nadol tak, aby sa stali víťazmi súťaže. Účelom a výsledkom elektronickej aukcie je zostaviť nové poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením. Doba obstarávania sa tým prakticky nepredĺži a verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže dosiahnuť výhodnejšiu ponuku.

Výhody e-aukcií:
      ▪ transparentnosť
      ▪ rýchlosť
      ▪ výhodnosť
      ▪ efektivita
      ▪ časová úspora
      ▪ finančná úspora