KLIENTI
referencie

 • opop

  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

 • opop

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 • opop

  Slovenské národné divadlo

 • opop

  Ministerstvo hospodárstva SR

 • opop

  obec Kráľová pri Senci

 • opop

  Bioaspa, s.r.o. veľkopestovateľ špargľe na Slovensku

 • opop

  Združenie obcí Viesky - obce:
  Vrádište, Prietržka, Trnovec, Popudinské Močidlany, Dubovce, Radošovce, Koválovec, Chropov, Oreské, Lopašov

  mnohé súkromné spoločnosti a ďalšie referencie..